تبلیغات
ابابیل - زنان و حجاب

ابابیل
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علی ولی الله و اشهد ان سید علی الخامنه ای نائب المهدی عجل الله

بزرگ مردتاریخ

جستجو در ابابیل

موضوع: حجاب -

زنان ، اسلحه ای برای شیطان

امام صادق علیه السّلام : سپاه و لشكری برای شیطان بهتر از زن و غضب نیست .

رسول خدا صلی ا... علیه و آله : زنان ( بی عفت و بی حجاب ) دام شیطان هستند . و مطمئن ترین اسلحه برای شیطان ، زنان هستند .

 

 

--------------------------------------------------------------------------------


ننگی برای انسان

رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند :

-        وقتی زنی برای غیر از شوهرش خود را خوشبو كند مایه آتش جهنم و باعث ننگ است .

-        بیشتر جهنّمیان از زنان بی تقوا هستند .

-        كمترین ساكنان بهشت ، زنان  هستند .

-        دو گروه اهل جهنّم هستند از جمله زنان بد حجابی ( كه در ضمن اینكه پوشیده اند ، برهنه و عریانند ) آنان برای فتنه و فریب مردان خود را آرایش و زینت می كنند و مانند كوهان شتر سبكسر ، موهای خود را بیرون می گذرانند . این زنان نه داخل بهشت خواهند شد و نه بوی بهشت به مشامشان خواهد رسید .

 

--------------------------------------------------------------------------------


رهبر معظّم انقلاب ، حضرت آیت ا... خامنه ای می فرمایند :

امروز سر و سینه را از زیور آلات پر كردن و آرایش و مد لباس را بُت خود قرار دادن ، برای زن انقلابی مسلمان ایران یك ننگ است .

 

--------------------------------------------------------------------------------


از او به خدا پناه ببر

رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند :

-        از زنان بد به خداوند پناه ببرید و از خوبانشان بپرهیزید .

-        هنگامی زن در جایی نشست سپس از آنجا برخاست ، كسی در جای او ننشیند تا اینكه گرمی آنجا از بین برود .

 

--------------------------------------------------------------------------------


بهترین و بدترین زنان

پیامبر اكرم صلی ا... علیه و آله فرمودند :

زن دیندار و با تقوا و شایسته ، زنی است كه برای شوهرش آرایش كند و در برابر او متواضع و خدمتگزار و در برابر نامحرم پوشیده و با وقار باشد و از هر گونه حركات زننده و پوشیدن لباسهای تحریك آمیز خود داری كند .

در مقابل ، زنی كه برای شوهرش آرایش نمی كند و خود خواه و متكبّر است و در برابر نامحرمان ، زینت و عشوه گری می نماید و خود را متواضع نشان می دهد ، این زن ، دو رو مانند منافقین است . زیرا در ظاهر دوست و در حقیقت ، دشمن می باشد . از این نوع زنان بسیار كم به بهشت می روند ، مگر آنكه توبه از ته دل كنند .

 

--------------------------------------------------------------------------------


همچون زنا كار

رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند :

هر زنی كه خود را معطّر سازد و از منزل خارج شود و از كنار گروهی بگذرد ، تا بوی او را دریابند ، وی زنا كار است و هر چشمی كه این زن را ببیند زنا كار است .

چنانچه در روایات دیگر آمده است ، دستی كه نامحرم را لمس كرده ، آن لمس ، زنای دست محسوب می شود . اگر چشمی به نامحرم نگاه شهوت آمیز كند ، آن نگاه ، زنای چشم است .

پیامبر اعظم صلی ا... علیه و آله :

برای هر عضوی بهره ای از زناست  و زنای چشم ، نگاه آلوده ( چشم چرانی ) است و زنای زبان ، سخن نابجا ( غیبت و تهمت و دروغ و ... ) است . زنای گوش ، شنیدن چیزهای حرام ( موسیقی و غیبت و ... ) است و زنای دست و پا ظلم و تجاوز به دیگران به وسیله این دو می باشد ...

و نیز فرمودند :

هیچ كسی نیست مگر اینكه برای او بهره ای از زناست ، زنای چشمها ، نگاه آلوده ، ... و زنای دستها ، لمس كردن نامحرم است .

 

--------------------------------------------------------------------------------


سخنی زیبا

حضرت محمد صلی ا... علیه و آله :


( اگر ) چشمهایتان را در هنگام گناه و برخورد با زن نامحرم فرو بندید و از نگاه كردن خود داری نمایید ، چیزهای عجیبی را ( كه در اثر گناه نكردن و پیدا شدن حالت معنوی پیدا می شود ) می بینید .


کتاب بهشت جوانان نوشته اسد ا... محمدی نیا

 زن را در خود نمای اش اطاعت نکنید

پیامبر صلی ا... علیه و آله فرمودند :

هر كه اطاعت زن خود را كند ، خدای تعالی او را سرنگون به جهنم اندازد . [اصحاب ] عرض كردند : در چه چیز اطاعت كند ؟

فرمودند : در اینكه [ زن ] از شوهر خود خواهش كند كه به عروسیها و عیدگاه ها و عزاها برود و جامه های نازك بپوشد و شوهر راضی شود و او را اِذن دهد .

 

با تشکر از  مدیریت وبلاگ شاخه ی طوبینوشته شده در پنجشنبه 8 دی 1390 توسط سرباز گمنام حضرت آقا
امام خامنه ای

درباره ابابیل
نظر سنجی
آمار وبلاگ
Blog Skin